User Tools

Site Tools


3056--11102-bertorighini-la-gi

Bertorighini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11102
Tên thay thế 1995 SZ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2875235
Viễn điểm quỹ đạo 2.8828859
Độ lệch tâm 0.1151480
Chu kỳ quỹ đạo 1518.2414176
Độ bất thường trung bình 340.31901
Độ nghiêng quỹ đạo 2.72952
Kinh độ của điểm nút lên 203.20128
Acgumen của cận điểm 167.13648
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11102 Bertorighini (1995 SZ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1995 bởi L. Tesi ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11102 Bertorighini
3056--11102-bertorighini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)