User Tools

Site Tools


3057--11282-hanakusa-la-gi

Hanakusa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 30 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11282
Tên thay thế 1989 UY2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8993162
Viễn điểm quỹ đạo 2.9323058
Độ lệch tâm 0.2137977
Chu kỳ quỹ đạo 1371.4906412
Độ bất thường trung bình 16.71251
Độ nghiêng quỹ đạo 3.57054
Kinh độ của điểm nút lên 62.60848
Acgumen của cận điểm 281.12681
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

11282 Hanakusa (1989 UY2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1989 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11282 Hanakusa
3057--11282-hanakusa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)