User Tools

Site Tools


3058--11496-grass-la-gi

Grass
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11496
Tên thay thế 1989 AG7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2507535
Viễn điểm quỹ đạo 2.9748089
Độ lệch tâm 0.1385603
Chu kỳ quỹ đạo 1542.5988016
Độ bất thường trung bình 98.69811
Độ nghiêng quỹ đạo 12.69836
Kinh độ của điểm nút lên 134.48035
Acgumen của cận điểm 123.02700
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11496 Grass (1989 AG7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11496 Grass
3058--11496-grass-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)