User Tools

Site Tools


3059--11718-hayward-la-gi

Hayward
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11718
Tên thay thế 1998 HD95
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2264837
Viễn điểm quỹ đạo 3.2771363
Độ lệch tâm 0.1909021
Chu kỳ quỹ đạo 1667.3473458
Độ bất thường trung bình 295.49296
Độ nghiêng quỹ đạo 4.82094
Kinh độ của điểm nút lên 76.54990
Acgumen của cận điểm 292.21039
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11718 Hayward (1998 HD95) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11718 Hayward
3059--11718-hayward-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)