User Tools

Site Tools


3062--12318-k-stner-la-gi

12318 Kästner
Tên
Tên Kästner
Tên chỉ định 1992 HD7
Phát hiện
Ngày phát hiện 30 tháng 4 năm 1992
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2058762
Bán trục lớn (a) 3.0032879 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.3849824 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.6215934 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.20 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 12.25301°
Kinh độ (Ω) 137.26637°
Acgumen (ω) 71.96620°
Độ bất thường trung bình (M) 37.59635°

12318 Kästner là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1901.0514346 ngày (5.20 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 4 năm 1992. Nó được đặt theo tên the German writer Erich Kästner.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
3062--12318-k-stner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)