User Tools

Site Tools


3063--12711-tukmit-la-gi

12711 Tukmit (provisional designation: 1991 BB) is an Apollo Hành tinh vi hình. Nó được phát hiện bởi Jean Mueller ở the Đài thiên văn Palomar in San Diego County, California, on 19 tháng 1 năm 1991. Nó được đặt theo tên Tukmit, a figure from the Luiseño creation myth.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
3063--12711-tukmit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)