User Tools

Site Tools


3064--12978-ivashov-la-gi

Ivashov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12978
Tên thay thế 1978 SD7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7827218
Viễn điểm quỹ đạo 2.6740804
Độ lệch tâm 0.1999996
Chu kỳ quỹ đạo 1215.0341440
Độ bất thường trung bình 5.04326
Độ nghiêng quỹ đạo 3.73858
Kinh độ của điểm nút lên 216.75913
Acgumen của cận điểm 97.64625
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12978 Ivashov (1978 SD7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12978 Ivashov
3064--12978-ivashov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)