User Tools

Site Tools


3065--13219-cailletet-la-gi

13219 Cailletet
Tên
Tên Cailletet
Tên chỉ định 1997 MB9
Phát hiện
Ngày phát hiện 30 tháng 6 năm 1997
Nơi phát hiện Spacewatch
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1067748
Bán trục lớn (a) 3.2013253 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.8584931 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.5418931 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.73 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 10.051°
Kinh độ (Ω) 301.95892°
Acgumen (ω) 87.76021°

13219 Cailletet là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.8584931 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.1067748 và chu kỳ quỹ đạo là 2091.04 ngày (5.73 năm).[1]

Cailletet có vận tốc quỹ đạo trung bình là 16.64963251 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 21.57579°.

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 6 năm 1997 bởi Spacewatch.

Nó được đặt theo tên Louis-Paul Cailletet, a French physicist.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2008. 
3065--13219-cailletet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)