User Tools

Site Tools


3066--13497-ronstone-la-gi

Ronstone
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 5 tháng 3 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13497
Tên thay thế 1986 EK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7854816
Viễn điểm quỹ đạo 2.8583848
Độ lệch tâm 0.2310366
Chu kỳ quỹ đạo 1292.3287937
Độ bất thường trung bình 144.93118
Độ nghiêng quỹ đạo 23.32812
Kinh độ của điểm nút lên 6.42056
Acgumen của cận điểm 108.01313
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

13497 Ronstone (1986 EK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1986 bởi E. Bowell ở Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13497 Ronstone
3066--13497-ronstone-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)