User Tools

Site Tools


3067--14121-st-we-la-gi

14121 Stüwe là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1216.5961559 ngày (3.33 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3067--14121-st-we-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)