User Tools

Site Tools


3068--14515-koichisato-la-gi

14515 Koichisato (tên chỉ định: 1996 HL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tomimaru Okuni ở Nanyo Observatory ngày 21 tháng 4 năm 1996. Nó được đặt theo tên Koichi Sato, công chức chính phủ và nhà thiên văn học nghiệp dư ở Nan'yō, Yamagata, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 14001–15000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 14515 Koichisato
3068--14515-koichisato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)