User Tools

Site Tools


3069--14909-kamchatka-la-gi

Kamchatka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14909
Đặt tên theo Kamchatka Peninsula
Tên thay thế 1993 PY3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1630203
Viễn điểm quỹ đạo 2.9911797
Độ lệch tâm 0.1606766
Chu kỳ quỹ đạo 1511.1073949
Độ bất thường trung bình 218.83343
Độ nghiêng quỹ đạo 13.45335
Kinh độ của điểm nút lên 157.83158
Acgumen của cận điểm 142.78962
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

14909 Kamchatka (1993 PY3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1993, bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14909 Kamchatka
3069--14909-kamchatka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)