User Tools

Site Tools


3070--15228-ronmiller-la-gi

Ronmiller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 2 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15228
Tên thay thế 1987 DG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8555971
Viễn điểm quỹ đạo 2.4544381
Độ lệch tâm 0.1389411
Chu kỳ quỹ đạo 1155.5124992
Độ bất thường trung bình 245.12993
Độ nghiêng quỹ đạo 2.76127
Kinh độ của điểm nút lên 178.42744
Acgumen của cận điểm 351.14313
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

15228 Ronmiller (1987 DG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 2 năm 1987 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15228 Ronmiller
3070--15228-ronmiller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)