User Tools

Site Tools


3071--15960-hlubok-la-gi

15960 Hluboká là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1611.1632128 ngày (4.41 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
3071--15960-hlubok-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)