User Tools

Site Tools


3072--10949-k-nigstuhl-la-gi

10949 Königstuhl
Tên
Tên Königstuhl
Tên chỉ định 3066 P-L
Phát hiện
Ngày phát hiện 25 tháng 9 năm 1960
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0328628
Bán trục lớn (a) 2.7170050 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.6277166 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8062934 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.48 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 12.63021°
Kinh độ (Ω) 210.67229°
Acgumen (ω) 171.21715°
Độ bất thường trung bình (M) 212.62986°

10949 Königstuhl là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1635.8145975 ngày (4.48 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
3072--10949-k-nigstuhl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)