User Tools

Site Tools


3073--11103-miekerouppe-la-gi

Miekerouppe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11103
Tên thay thế 1995 SX19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6423372
Viễn điểm quỹ đạo 3.1331042
Độ lệch tâm 0.0849748
Chu kỳ quỹ đạo 1792.3846059
Độ bất thường trung bình 228.30419
Độ nghiêng quỹ đạo 1.90009
Kinh độ của điểm nút lên 184.37959
Acgumen của cận điểm 165.03374
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

11103 Miekerouppe (1995 SX19) là một Tiểu hành tinh được Spacewatch phát hiện vào ngày 18 tháng 9, năm 1995 tại Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11103 Miekerouppe
3073--11103-miekerouppe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)