User Tools

Site Tools


3075--11498-julgeerts-la-gi

Julgeerts
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11498
Tên thay thế 1989 GS4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3334836
Viễn điểm quỹ đạo 3.1810516
Độ lệch tâm 0.1536971
Chu kỳ quỹ đạo 1672.3100939
Độ bất thường trung bình 5.48207
Độ nghiêng quỹ đạo 2.34566
Kinh độ của điểm nút lên 175.91854
Acgumen của cận điểm 97.54671
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11498 Julgeerts (1989 GS4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11498 Julgeerts
3075--11498-julgeerts-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)