User Tools

Site Tools


3076--11719-hicklen-la-gi

Hicklen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11719
Tên thay thế 1998 HT98
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6722159
Viễn điểm quỹ đạo 2.8758845
Độ lệch tâm 0.0367096
Chu kỳ quỹ đạo 1687.6014407
Độ bất thường trung bình 93.20061
Độ nghiêng quỹ đạo 1.86608
Kinh độ của điểm nút lên 63.18844
Acgumen của cận điểm 125.30470
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11719 Hicklen (1998 HT98) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11719 Hicklen
3076--11719-hicklen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)