User Tools

Site Tools


3077--11927-mount-kent-la-gi

11927 Mount Kent là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1502.8941358 ngày (4.11 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3077--11927-mount-kent-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)