User Tools

Site Tools


3078--12130-mousa-la-gi

Mousa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12130
Tên thay thế 1999 RD146
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3555713
Viễn điểm quỹ đạo 2.9225793
Độ lệch tâm 0.1074255
Chu kỳ quỹ đạo 1565.9435125
Độ bất thường trung bình 37.34264
Độ nghiêng quỹ đạo 5.65223
Kinh độ của điểm nút lên 192.82298
Acgumen của cận điểm 111.55935
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

12130 Mousa (1999 RD146) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12130 Mousa
3078--12130-mousa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)