User Tools

Site Tools


3079--12504-nuest-la-gi

Nuest
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12504
Tên thay thế 1998 FS75
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0266060
Viễn điểm quỹ đạo 2.7491642
Độ lệch tâm 0.1512967
Chu kỳ quỹ đạo 1347.7785745
Độ bất thường trung bình 132.92137
Độ nghiêng quỹ đạo 5.96504
Kinh độ của điểm nút lên 59.58958
Acgumen của cận điểm 276.97885
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12504 Nuest (1998 FS75) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12504 Nuest
3079--12504-nuest-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)