User Tools

Site Tools


3080--13220-kashiwagura-la-gi

Kashiwagura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 1 tháng 7 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13220
Tên thay thế 1997 NG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7133937
Viễn điểm quỹ đạo 3.2878283
Độ lệch tâm 0.0957196
Chu kỳ quỹ đạo 1898.5103813
Độ bất thường trung bình 16.61290
Độ nghiêng quỹ đạo 10.86130
Kinh độ của điểm nút lên 158.36199
Acgumen của cận điểm 160.59470
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

13220 Kashiwagura (1997 NG3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 7 năm 1997 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13220 Kashiwagura
3080--13220-kashiwagura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)