User Tools

Site Tools


3081--13499-steinberg-la-gi

Steinberg
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13499
Tên thay thế 1986 TQ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5683053
Viễn điểm quỹ đạo 3.8480683
Độ lệch tâm 0.1994527
Chu kỳ quỹ đạo 2098.8814536
Độ bất thường trung bình 294.63513
Độ nghiêng quỹ đạo 1.91582
Kinh độ của điểm nút lên 145.03401
Acgumen của cận điểm 217.21897
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

13499 Steinberg (1986 TQ5) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13499 Steinberg
3081--13499-steinberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)