User Tools

Site Tools


3082--13787-nagaishi-la-gi

13787 Nagaishi (tên chỉ định: 1998 UN23) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tomimaru Okuni ở Nanyo Observatory ngày 16 tháng 10 năm 1998. Nó được đặt theo tên thành phố Nagai ở Yamagata, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13787 Nagaishi
3082--13787-nagaishi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)