User Tools

Site Tools


3083--14517-monitoma-la-gi

Monitoma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 13 tháng 6 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14517
Tên thay thế 1996 LJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4311667
Viễn điểm quỹ đạo 3.1201957
Độ lệch tâm 0.1241189
Chu kỳ quỹ đạo 1689.0900407
Độ bất thường trung bình 207.73317
Độ nghiêng quỹ đạo 14.38102
Kinh độ của điểm nút lên 219.20588
Acgumen của cận điểm 48.69907
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

14517 Monitoma (1996 LJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 6 năm 1996 bởi Petr Pravec ở Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14517 Monitoma
3083--14517-monitoma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)