User Tools

Site Tools


3084--14917-taco-la-gi

Taco
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 8 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14917
Tên thay thế 1994 AD11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2467987
Viễn điểm quỹ đạo 3.4346449
Độ lệch tâm 0.2090747
Chu kỳ quỹ đạo 1748.8053838
Độ bất thường trung bình 77.52889
Độ nghiêng quỹ đạo 12.36425
Kinh độ của điểm nút lên 324.38631
Acgumen của cận điểm 58.65587
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

14917 Taco (1994 AD11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 1 năm 1994 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14917 Taco
3084--14917-taco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)