User Tools

Site Tools


3085--15577-gywilliams-la-gi

Gywilliams
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15577
Tên thay thế 2000 GN68
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9545558
Viễn điểm quỹ đạo 2.4804812
Độ lệch tâm 0.1185842
Chu kỳ quỹ đạo 1206.1444213
Độ bất thường trung bình 149.03608
Độ nghiêng quỹ đạo 2.16359
Kinh độ của điểm nút lên 189.41906
Acgumen của cận điểm 35.16689
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

15577 Gywilliams (2000 GN68) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15577 Gywilliams
3085--15577-gywilliams-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)