User Tools

Site Tools


3086--15963-koeberl-la-gi

15963 Koeberl
Tên
Tên Koeberl
Tên chỉ định 1998 CY3
Phát hiện
Ngày phát hiện 6 tháng 2 năm 1998
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1748491
Bán trục lớn (a) 2.6779467 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.2097101 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.1461833 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.38 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 13.25603°
Kinh độ (Ω) 150.93160°
Acgumen (ω) 243.45083°
Độ bất thường trung bình (M) 224.92432°

15963 Koeberl là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1600.6681545 ngày (4.38 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 1998 và was đặt tên theo Christian Koeberl.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2008. 
3086--15963-koeberl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)