User Tools

Site Tools


3087--10950-albertjansen-la-gi

Albertjansen
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10950
Tên thay thế 4049 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8434645
Viễn điểm quỹ đạo 3.6273581
Độ lệch tâm 0.1211428
Chu kỳ quỹ đạo 2125.6545245
Độ bất thường trung bình 12.66009
Độ nghiêng quỹ đạo 7.98539
Kinh độ của điểm nút lên 194.35342
Acgumen của cận điểm 217.31898
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

10950 Albertjansen (4049 P-L) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được đặt tên cho Albert Jansen.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
3087--10950-albertjansen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)