User Tools

Site Tools


3088--11104-airion-la-gi

Airion
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi AMOS team
Nơi khám phá Air Force observatory ngày Haleakala, Maui
Ngày khám phá 6 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11104
Tên thay thế 1995 TQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6019036
Viễn điểm quỹ đạo 3.2739336
Độ lệch tâm 0.1143718
Chu kỳ quỹ đạo 1839.3232598
Độ bất thường trung bình 212.55397
Độ nghiêng quỹ đạo 11.49511
Kinh độ của điểm nút lên 241.89025
Acgumen của cận điểm 110.41075
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

11104 Airion (1995 TQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 10 năm 1995 bởi AMOS team ở Air Force observatory ngày Haleakala, Maui.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11104 Airion
3088--11104-airion-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)