User Tools

Site Tools


3089--11288-okunohosomichi-la-gi

11288 Okunohosomichi (tên chỉ định: 1990 XU) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tsutomu Seki ở Geisei Observatory ở Kōchi, Kōchi Prefecture, Nhật Bản, ngày 10 tháng 12 năm 1990. Nó được đặt theo tên Oku no Hosomichi, a major work of Japanese poet Matsuo Bashō.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
3089--11288-okunohosomichi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)