User Tools

Site Tools


3090--11499-duras-la-gi

Duras
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11499
Đặt tên theo Marguerite Duras
Tên thay thế 1989 RL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8183583
Viễn điểm quỹ đạo 2.6248369
Độ lệch tâm 0.1815087
Chu kỳ quỹ đạo 1209.4739709
Độ bất thường trung bình 233.24438
Độ nghiêng quỹ đạo 3.09370
Kinh độ của điểm nút lên 176.89261
Acgumen của cận điểm 155.43917
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11499 Duras (1989 RL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11499 Duras
3090--11499-duras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)