User Tools

Site Tools


3091--11720-horodyskyj-la-gi

Horodyskyj
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11720
Tên thay thế 1998 HZ99
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4206490
Viễn điểm quỹ đạo 2.6994004
Độ lệch tâm 0.0544431
Chu kỳ quỹ đạo 1496.1139065
Độ bất thường trung bình 158.13361
Độ nghiêng quỹ đạo 5.43589
Kinh độ của điểm nút lên 150.53270
Acgumen của cận điểm 73.85177
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11720 Horodyskyj (1998 HZ99) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11720 Horodyskyj
3091--11720-horodyskyj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)