User Tools

Site Tools


3092--11928-akimotohiro-la-gi

Akimotohiro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11928
Tên thay thế 1993 BT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0893187
Viễn điểm quỹ đạo 3.1808681
Độ lệch tâm 0.2071178
Chu kỳ quỹ đạo 1562.4007903
Độ bất thường trung bình 183.20797
Độ nghiêng quỹ đạo 5.42552
Kinh độ của điểm nút lên 328.80106
Acgumen của cận điểm 195.71017
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

11928 Akimotohiro (1993 BT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11928 Akimotohiro
3092--11928-akimotohiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)