User Tools

Site Tools


3094--12506-pariser-la-gi

Pariser
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12506
Tên thay thế 1998 FR108
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3919034
Viễn điểm quỹ đạo 2.5897736
Độ lệch tâm 0.0397196
Chu kỳ quỹ đạo 1435.8754764
Độ bất thường trung bình 219.34094
Độ nghiêng quỹ đạo 6.12539
Kinh độ của điểm nút lên 252.25373
Acgumen của cận điểm 285.20640
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

12506 Pariser (1998 FR108) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12506 Pariser
3094--12506-pariser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)