User Tools

Site Tools


3095--12984-lowry-la-gi

Lowry
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12984
Tên thay thế 1979 QF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6252346
Viễn điểm quỹ đạo 3.0596384
Độ lệch tâm 0.0764140
Chu kỳ quỹ đạo 1750.3889875
Độ bất thường trung bình 321.35108
Độ nghiêng quỹ đạo 2.46716
Kinh độ của điểm nút lên 158.67429
Acgumen của cận điểm 211.62598
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

12984 Lowry (1979 QF2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1979 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12984 Lowry
3095--12984-lowry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)