User Tools

Site Tools


3096--13221-nao-la-gi

Nao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 24 tháng 7 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13221
Tên thay thế 1997 OY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3366911
Viễn điểm quỹ đạo 3.1316405
Độ lệch tâm 0.1453733
Chu kỳ quỹ đạo 1651.3369086
Độ bất thường trung bình 344.42021
Độ nghiêng quỹ đạo 8.20740
Kinh độ của điểm nút lên 318.77264
Acgumen của cận điểm 149.17385
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

13221 Nao (1997 OY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 7 năm 1997 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13221 Nao
3096--13221-nao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)