User Tools

Site Tools


3097--13500-viscardy-la-gi

13500 Viscardy là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1689.2818492 ngày (4.63 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1987.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
3097--13500-viscardy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)