User Tools

Site Tools


3098--13788-dansolander-la-gi

Dansolander
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 18 tháng 10 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13788
Đặt tên theo Daniel Solander
Tên thay thế 1998 UY26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0918469
Viễn điểm quỹ đạo 3.3541719
Độ lệch tâm 0.2317886
Chu kỳ quỹ đạo 1641.2402086
Độ bất thường trung bình 181.68161
Độ nghiêng quỹ đạo 8.58208
Kinh độ của điểm nút lên 185.62595
Acgumen của cận điểm 64.52500
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

13788 Dansolander (1998 UY26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13788 Dansolander
3098--13788-dansolander-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)