User Tools

Site Tools


3099--14124-kamil-la-gi

Kamil
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lenka Kotková
Nơi khám phá Đài thiên văn Ondřejov
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14124
Đặt tên theo Kamil Hornoch
Tên thay thế 1998 QN60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1270083
Viễn điểm quỹ đạo 2.9717381
Độ lệch tâm 0.1656740
Chu kỳ quỹ đạo 1486.7863106
Độ bất thường trung bình 138.64865
Độ nghiêng quỹ đạo 12.46193
Kinh độ của điểm nút lên 19.24060
Acgumen của cận điểm 7.24384
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

14124 Kamil (1998 QN60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 1998 bởi Lenka Kotková ở Đài thiên văn Ondřejov. Tiểu hành tinh được đặt theo tên nhà thiên văn học Kamil Hornoch người Séc.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14124 Kamil
3099--14124-kamil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)