User Tools

Site Tools


3100--14519-ural-la-gi

Ural
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14519
Đặt tên theo Ural River
Tên thay thế 1996 TT38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7164775
Viễn điểm quỹ đạo 3.6800723
Độ lệch tâm 0.1506429
Chu kỳ quỹ đạo 2089.1619501
Độ bất thường trung bình 134.71077
Độ nghiêng quỹ đạo 2.35933
Kinh độ của điểm nút lên 98.17669
Acgumen của cận điểm 125.87812
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

14519 Ural (1996 TT38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14519 Ural
3100--14519-ural-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)