User Tools

Site Tools


3101--14919-robertohaver-la-gi

Robertohaver
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini và M. Tombelli
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14919
Tên thay thế 1994 PG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1706562
Viễn điểm quỹ đạo 2.6134834
Độ lệch tâm 0.0925615
Chu kỳ quỹ đạo 1351.3230973
Độ bất thường trung bình 55.59186
Độ nghiêng quỹ đạo 12.45542
Kinh độ của điểm nút lên 157.66453
Acgumen của cận điểm 14.26436
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

14919 Robertohaver (1994 PG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1994 bởi A. Boattini và M. Tombelli ở San Marcello Pistoiese.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 14919 Robertohaver
3101--14919-robertohaver-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)