User Tools

Site Tools


3102--15231-ehdita-la-gi

Ehdita
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15231
Tên thay thế 1987 RO5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8022763
Viễn điểm quỹ đạo 5.0863001
Độ lệch tâm 0.2895356
Chu kỳ quỹ đạo 2861.2210054
Độ bất thường trung bình 219.01930
Độ nghiêng quỹ đạo 6.81558
Kinh độ của điểm nút lên 158.47907
Acgumen của cận điểm 216.86836
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

15231 Ehdita (1987 RO5) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1987 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15231 Ehdita
3102--15231-ehdita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)