User Tools

Site Tools


3104--10951-spessart-la-gi

Spessart
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10951
Đặt tên theo Spessart
Tên thay thế 4050 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7849681
Viễn điểm quỹ đạo 3.1859435
Độ lệch tâm 0.0671548
Chu kỳ quỹ đạo 1884.1452682
Độ bất thường trung bình 13.19962
Độ nghiêng quỹ đạo 9.60924
Kinh độ của điểm nút lên 203.27790
Acgumen của cận điểm 240.67997
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10951 Spessart (4050 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho rặng núi Spessart ở Đức.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
3104--10951-spessart-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)