User Tools

Site Tools


3105--11105-puchnarov-la-gi

11105 Puchnarová là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1633.8260817 ngày (4.47 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
3105--11105-puchnarov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)