User Tools

Site Tools


3106--11289-frescobaldi-la-gi

Frescobaldi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11289
Đặt tên theo Girolamo Frescobaldi
Tên thay thế 1991 PA2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6313743
Viễn điểm quỹ đạo 3.5640197
Độ lệch tâm 0.1505385
Chu kỳ quỹ đạo 1991.3923173
Độ bất thường trung bình 261.64433
Độ nghiêng quỹ đạo 2.83769
Kinh độ của điểm nút lên 97.07430
Acgumen của cận điểm 349.33125
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11289 Frescobaldi (1991 PA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11289 Frescobaldi
3106--11289-frescobaldi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)