User Tools

Site Tools


3107--11500-tomaiyowit-la-gi

Tomaiyowit
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Jean Mueller và J. D. Mendenhall
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11500
Tên thay thế 1989 UR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo .6954234352759343
Viễn điểm quỹ đạo 1.464147754807477
Độ lệch tâm .355961555266836
Chu kỳ quỹ đạo 409.8309200491105
Độ bất thường trung bình 260.2726812879356
Độ nghiêng quỹ đạo 10.30846538081064
Kinh độ của điểm nút lên 234.4891931942051
Acgumen của cận điểm 289.3802061101159
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Chu kỳ tự quay 73
Kiểu phổ B
Cấp sao tuyệt đối (H) 18.4

11500 Tomaiyowit (1989 UR) là một thiên thạch Apollo được phát hiện vào ngày 28 tháng 10 năm 1989 bởi Jean Mueller và J. D. Mendenhall tại trạm thiên văn Palomar.[1]

  1. ^ “Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (10001)-(15000)”. Truy cập ngày 14 tháng 8 năm 2009. 
  • Tomaiyowit JPL Small-Body Database Browser on 11500 Tomaiyowit
3107--11500-tomaiyowit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)