User Tools

Site Tools


3108--11724-ronaldhsu-la-gi

Ronaldhsu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11724
Tên thay thế 1998 HH146
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0362430
Viễn điểm quỹ đạo 2.4614570
Độ lệch tâm 0.0945403
Chu kỳ quỹ đạo 1231.7970338
Độ bất thường trung bình 90.53386
Độ nghiêng quỹ đạo 3.26778
Kinh độ của điểm nút lên 96.90366
Acgumen của cận điểm 14.06301
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

11724 Ronaldhsu (1998 HH146) là một thiên thạch trong vành đai chính được phát hiện vào ngày 21 tháng 04 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11724 Ronaldhsu
3108--11724-ronaldhsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)