User Tools

Site Tools


3109--11929-uchino-la-gi

Uchino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11929
Tên thay thế 1993 BG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2032958
Viễn điểm quỹ đạo 3.3821024
Độ lệch tâm 0.2110515
Chu kỳ quỹ đạo 1704.6477173
Độ bất thường trung bình 43.75941
Độ nghiêng quỹ đạo 8.16237
Kinh độ của điểm nút lên 138.47816
Acgumen của cận điểm 73.74561
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11929 Uchino (1993 BG3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11929 Uchino
3109--11929-uchino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)