User Tools

Site Tools


3110--12132-wimfr-ger-la-gi

12132 Wimfröger là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1581.82 ngày (4.33 năm).[1] Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten và vợ, I. van Houten-Groeneveld.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3110--12132-wimfr-ger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)